TÜBİTAK ARDEB 3005: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı 30 Temmuz’da başvuruya açılmıştır.

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programının amacı;

a)      Beşeri Bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemler, yaklaşımlar ve yorumların geliştirilmesi;

b)      kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulması; 

c)       teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılandırılmış;

çıktı ve etki odaklı sosyal ve beşeri bilim araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenerek ülkemizde toplumsal ve kamusal fayda sağlanmasıdır.

Program hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

TÜBİTAK ARDEB 3005:

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Süre

24 Ay

Başvuru Zamanı

Sürekli Açık

Bütçe

300.000 TL (PTİ ve Kurum Hissesi Hariç)

Proje Yürütücüsü

·         Kadrolu üniversite personeli olmaları ve

·         Doktora / tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık / sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

·         Detaylar için tıklayınız.

Araştırmacı - Danışman

·         En az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve görev yaptıkları katılımcı kurum/kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler hariç) olmaları gerekmektedir.

·         Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.)

·         Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar, ancak danışman olabilirler.

·         Detaylar için tıklayınız.

Faydalı Linkler

·         Programın Sayfası

·         Program Sunumu

·         Başvuru Formları

·         Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

·         Değerlendirme Kriterleri

İlgili Resimler

Menüyü Kapat