2519-COST ÇALIŞMA GRUBU DESTEK PROGRAMI (SÜREKLİ AÇIK BAŞVURU)

2519-COST Çalışma Grubu Destek Programı Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology-COST Association) bünyesindeki COST Aksiyonu adı verilen uluslararası tematik ağlarda yer alan Çalışma Gruplarında (Working Group-WG) üyeTürk araştırmacıların COST Aksiyonlarıyla konu bakımından uyumlu Ar-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. Proje başvuruları http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilmektedir. Program Sürekli Başvuruya açıktır.

Proje yürütücüsünün Bir COST Aksiyonu’nda Çalışma Grubu üyesi olması gerekmektedir. (Yürütücünün başvuru esnasında ek dosyalar kısmına Çalışma Grubu liderinden aldığı Destek Mektubunu eklemesi gerekmektedir.)Destek Kapsamı2519 –COST Çalışma Grubu Destek Programı kapsamında PTİ ve kurum hissesi hariç 720.000 TL’yekadar olan projeler desteklenmektedir. Projeler 36 aya kadar yürütülebilecektir.

Kimler Başvurabilir?

ProjeYürütücüsü,Araştırmacı(yurtdışı araştırmacı hariç) ve Danışman Proje yürütücülerinin bir COST Aksiyonu’nda Çalışma Grubu üyesi olması gerekmektedir. (Yürütücünün başvuru esnasında ek dosyalar kısmına Çalışma Grubu liderinden aldığı Destek Mektubunu eklemesi gerekmektedir).

Doktora/sanattayeterlik/tıptauzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir.Programa kamu,akademi ve özelsektörden başvuru gerçekleştirilebilmektedir.Yürütücünün(emekliler hariç) söz konusu kurum/kuruluşun kadrolu personeli olması gerekir.

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların;en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje ekibinde yeralacak araştırmacı veya danışmanların(emeklilerhariç)görev yaptıklarıkatılımcıkurum/kuruluşun kadrolu personeli olmaları gerekmektedir.

Menüyü Kapat