INNOMOTION KENTSEL HAREKETLILIK SCALE-UP PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI

https://h2020.org.tr/tr/node/4622

Innomotion https://www.linkedin.com/company/innomotion-project/

Programı; Sabancı Üniversitesi https://www.sabanciuniv.edu/en ve Farplas https://farplas.com.tr/ tarafından yürütülen ve EIT Urban Mobility https://www.eiturbanmobility.eu/ tarafından desteklenen bir start-up ölçeklendirme programıdır.

Innomotion Programı, kentsel hareketlilik alanında yenilikçi fikri olan, girişimini geliştirmek isteyen start-uplara eğitim ve mentörlük desteklerinin yanı sıra Connect4Tech etkinlikleri ile ekosistem paydaşları ile bir araya getirmeyi hedefleyen bir hızlandırma programıdır.

Program kapsamında ayrıca Türkiye kentsel hareketlilik ekosistem paydaşlarını bir araya getirerek ekosistem üzerine çalışmaların yapılacağı bir çalıştay da düzenlenecektir.

Programa Kimler Başvurabilir?*

Programa, EIT Urban Mobility tarafından belirlenen aşağıdaki odak alanları dahilinde teknoloji odaklı kentsel hareketlilik çözümleri geliştiren tüm start-uplar başvurabilir.

*Odak Alanlar: *

 * Küme 1 - Aktif ulaşım yöntemlerinin teşvik edilmesi (yürüyüş &

   bisiklet)

Daha verimli kamusal alan kullanımı için kentsel alanlarda yürüyüş ve

bisiklete binmenin ulaşım yöntemleri arasındaki payının artırılması

hedeflenmektedir. Bazı şehirler özellikle şehir merkezlerinde olmak

üzere aktif ulaşım yöntemlerinin arttırılmasıyla ilgilenirken,

bazıları mevcut bisiklet trafiği ile başa çıkmak için yeni çözümler

geliştirmeye çalışmakta ve bazıları ise aktif ulaşım yöntemlerini

daha güvenli ve daha kullanışlı hale getirmeye çalışmaktadır.

 * Küme 2 - Kentsel hareketliliğin olumsuz sağlık, güvenlik ve çevre

   etkilerini azaltma

Bu küme son derece kapsamlı ve önemlidir, Araçların elektrifikasyonuna,

kentsel alanlarda seyahat edenler için daha güvenli bir ortamın

yaratılmasına ve hava kirliliğinin azaltılmasına odaklanmaktadır.

 * Küme 3 - Son km teslimat odağında şehir içi lojistik

   operasyonlarının geliştirilmesi

Küme 3’te son kilometre teslimatının odak noktası, teslimatların son

müşteriye düşük karbon emisyonu ve düşük çevresel etkiye sahip

yöntemler ile yapılmasıdır.

 * Küme 4 - Toplu taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesi

Küme 4, otobüs, tramvay ve metro operasyonlarının geliştirilmesinin

yanı sıra, aktarma merkezleri, park alanları ve istasyonları gibi

ulaşım noktalarına aktarma süreçlerini de kapsamaktadır. Ulaşım

hizmetlerindeki trafik önceliğinin belirlenmesi ve dijital bilet

hizmetlerinin verimliliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar da bu

konu kapsamında ele alınmaktadır. 

 * Küme 5 - Kamusal alanların kalitesinin artırılması

Küme 5, çoğunlukla karayollarında bulunan hareketlilik altyapı

çözümlerinin ve bu çözümlerin kullanıldığı alanların farklı

amaçlarla da kullanımına yönelik olan çalışmaları kapsamaktadır. Ele

alınan iki temel alan, park alanlarının azaltılması ve daha iyi

yönetilmesi ve altyapı çözümlerinin daha esnek hale getirilmesidir. 

 * Küme 6- Trafik yönetiminin iyileştirilmesi

Küme 6, hareketlilik verilerinin işlenmesi, Akıllı Ulaşım Sistemleri

(ITS) ve hizmet aksaklıklarının yönetimi ile ilgili iyi uygulamaların

geliştirilmesini ele almaktadır. Hareketlilik verilerinin üretilmesi, bu

verilere etkin erişimin sağlanması ve verimli bir şekilde

kullanılmasına odaklanılmaktadır. 

 * Küme 7 - Dönüşümün önündeki engellerin azaltılması

Küme 7, şehir yönetiminde yer alan kurum ve kuruluşların,

hareketliliğin geliştirilmesi için gelecekte atılması gerekecek

adımlara uygun olarak dönüştürülmesi için yapısal, idari ve politik

çalışmaları ele almaktadır. Otonom sürüşü destekleyen altyapı

çalışmaları ve şahsi araç kullanımını azaltarak diğer ulaşım

araçlarının kullanılmasını teşvik eden çözümler de bu küme

içerisinde ele alınmaktadır.

 

*Innomotion’da Girişimcileri Ne Bekliyor?*

 * Yoğun eğitim ve mentörlük süreci

 * Sabancı Üniversitesi’nin akademik tecrübesi ile birlikte

   Farplas’ın sanayi tecrübesi eşliğinde iş fikirlerini ve iş

   modellerini geliştirme fırsatı

 * Müşteri ve yatırımcı ağını geliştirme imkânı

 * Girişimlerin ulusal ve uluslararası arenada görünürlüğünün ve

   bilinirliğinin artırılması

*Program takvimi*

 * *10 Ağustos 2021:* Başvuruların Başlama Tarihi

 * *31 Ağustos 2021:* Son Başvuru Tarihi

    

Innomotion Programı’nın web sitesinden program hakkında daha fazla bilgiye ve başvuru formuna ulaşabilirsiniz: https://innomotionproject.eu/tr/anasayfa/

 

Menüyü Kapat