Hakkımızda

Vizyon

Üniversitemizin bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan öncü bir üniversite olma vizyonuna etkin bir birim olarak katkıda bulunmak.

Misyon

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin alt yapısı ve yetkin öğretim üyesi kadrosunun verdiği güçle, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iletişim kurarak, bilginin pratiğe dönüştürülerek somutlaştırılmasını sağlayan bir profesyonel Teknoloji Transfer Merkezi ve Danışmanlık birimi olarak Üniversite – Sanayi ilişkilerinde etkin bir ara yüzey kuruluşu olarak görev yapmak,

Üniversiteler, araştırma kuruluşları, üretim ve hizmet sektörü kuruluşları arasında inovasyon odaklı işbirliğini geliştirmek,

Teknoloji transferi faaliyetlerini destekleyerek bilimsel araştırma sonuçlarının katma değere dönüştürülmesine katkıda bulunmak,

Önceliklerimizi ulusal, bölgesel ve yöresel ölçekte belirleyerek İzmir Bölgesinin ve Türkiye'nin teknolojik gelişmişliğine ve ekonomik potansiyeline katkıda bulunmaktır.
 

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
(İKÇÜ TTO)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin alt yapısı ve yetkin öğretim üyesi kadrosunun verdiği güçle, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iletişim kurarak, bilginin pratiğe dönüştürülerek somutlaştırılmasını sağlayan bir profesyonel Teknoloji Transfer Merkezi ve Danışmanlık birimi olarak Üniversite – Sanayi ilişkilerinde etkin bir ara yüzey kuruluşu olarak görev yapmak, üniversiteler, araştırma kuruluşları, üretim ve hizmet sektörü kuruluşları arasında inovasyon odaklı işbirliğini geliştirmek, teknoloji transferi faaliyetlerini destekleyerek bilimsel araştırma sonuçlarının katma değere dönüştürülmesine katkıda bulunmak, önceliklerimizi ulusal, bölgesel ve yöresel ölçekte belirleyerek İzmir Bölgesinin ve Türkiye'nin teknolojik gelişmişliğine ve ekonomik potansiyeline katkıda bulunmak gibi misyon hedefleriyle yola çıkan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İKÇÜ TTO) 2014 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup 2015 yılında başladığı faaliyetleriyle Kuzey İzmir başta olmak üzere bölgede üniversite-sanayi işbirliğinin önde gelen isimlerinden biri olmuştur.

İKÇÜ TTO, Katip Çelebi Üniversitesi’nin de bulunduğu Kuzey İzmir bölgesini odak noktasına alarak bütün İzmir ili ve çevresinde üretilen bilginin sanayiye aktarıldığı, ulusal ve uluslararası işbirliği çalışmalarının yürütüldüğü bir ofis olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

İKÇÜ TTO olarak gerçekleştirmekte olduğumuz faaliyetler:

•          Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri
•          Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler
•          Proje geliştirme / yönetim hizmetleri
•          Fikrî Sınaî Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri
•          Girişimcilik ve Şirketleşme Hizmetleri

Henüz çok yeni bir ofis olmasına karşın genç ve dinamik kadrosuyla bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler arasında bölgesel ve ulusal çapta onlarca seminer, panel ve konferansın yanısıra sağladığı patent ve lisanslama destekleriyle de etki alanını genişletmektedir. Sunduğu proje desteklerinin yanısıra ofis olarak da halihazırda iki AB projesi ekibinde yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası çapta ikili işbirliği protokolü imzaladığı sivil toplum kuruluşları, odalar ve birlikler, organize sanayi bölgeleri ve küme oluşumlarıyla İzmir girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin en genç fakat en dinamik teknoloji transfer ofisi olma özelliğini taşımaktadır.

Menüyü Kapat