Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık Modülü (Modül 1)

Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık Modülü (Modül 1)

Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık Modülünün amacı, İKÇÜ’nün teknoloji transferi ve ar-ge faaliyetlerine yönelik çalışma ve potansiyelini çeşitli kurum, kuruluş ve ticari oluşumlara tanıtmak, sanayi ve üniversite arasındaki işbirliği ve iletişimi geliştirmek, İKÇÜ akademisyenlerini teknoloji transfer ve ilgili çalışmalar kapsamında bilinçlendirmek ve motive etmek, bu doğrultuda gerçekleştirilecek tüm eğitim, tanıtım ve farkındalık çabalarını organize etmek ve yönetmektir. 

Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık Modülünün Başlıca Görevleri:

  • İKÇÜ akademisyenleri ve lisansüstü öğrencilerinin teknoloji transfer ve ar-ge faaliyetleri ile İKÇÜ TTO çalışmaları hakkında farkındalıklarının artmasını sağlamak ve çalışma yapmaları hususunda motive etmek,
  • İKÇÜ akademisyenleri ve lisansüstü öğrencilerinin bilim, çalışma ve ilgi alanların, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmekte oldukları akademik çalışmalarının belirlenmesi, kayıt altına alınması ve takip edilmesine yönelik tüm teknik ve yönetimsel çabaları organize etmek ve yürütmek,
  • Çeşitli sanayi ve ticaret kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve iletişimi arttırma doğrultusunda toplantı, ziyaret ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak, bu kurum ve kuruluşların teknoloji transferi, ar-ge, İKÇÜ TTO faaliyetleri ve İKÇÜ akademisyenleriyle yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda farkındalıklarının artmasını sağlamak ve ortak çalışma yapma hususunda motive etmek,
  • TTO web sayfası, sosyal medya hesapları, blog ve veri tabanları, basılı ve elektronik tanıtım materyallerinin oluşumunu ve yönetimini sağlamak,
  • TTO kapsamında yürütülen tüm çalışmaları tüm paydaşlara ve hedef kitlelere duyurmak, bu doğrultuda yapılacak etkinlikleri düzenlemek, yönetmek ve destek olmak,
  • Diğer modüllerden gelen öneriler ve teklifler doğrultusunda her türlü eğitim, tanıtım ve farkındalık çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve destek olmak,

 

Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık Modülü Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Elif Deniz

İşletme Bölümü

elif.deniz@ikc.edu.tr

Tel: +90 (232) 329 35 35

Dahili: 3230

 

 

 

Menüyü Kapat