Üniversite-Sanayi İşbirliği Faaliyetleri Modülü (Modül 3)

Üniversite-Sanayi İşbirliği Faaliyetleri Modülü (Modül 3)

Üniversite-Sanayi İşbirliği Faaliyetleri Modülünün amacı, üniversitedeki akademik bilgi birikiminin sanayi kuruluşlarıyla birlikte yürütülen ulusal ve uluslararası hibe destekli ve diğer kontratlı Ar-Ge projelerinde kullanılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,  üniversite ve üniversiteye bağlı merkezlerde ve enstitülerde elde edilen bilgi birikiminin Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda ürüne veya sürece dönüştürmek suretiyle katma değere dönüştürülmesinin desteklenmesi, firmaların projelerine yönelik uygun araştırmacıların bulunması–eşleştirilmesi, projelendirme, proje yönetimi ve projelerin yürütülmesi esnasında koordinasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesidir.

 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Faaliyetleri Modülünün Başlıca Görevleri

 

  • Üniversite ile sanayi işbirliği faaliyetleri ve bu konu hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması,

 

  • Akademisyenleri ve sanayicilerin bir araya getirilerek yürütülen akademik çalışmaların ticarileştirilmesine destek verilmesi,

 

  • Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerinin, üniversitede konunun uzmanlığına sahip akademisyenlere yönlendirilmesi ve danışmanlık alınmasının sağlanması,

 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Faaliyetleri Modülü Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Özgün BAŞER

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

ozgun.baser@ikc.edu.tr

Tel: +90 (232) 329 35 35

Dahili: 3715

 

 

 

 

 

 

 

Menüyü Kapat