Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Modülü (Modül 4)

Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Modülü (Modül 4)

Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Modülü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi akademisyenlerine ve sanayiye fikrî mülkiyet hakları kapsamında teknik destek sağlamak amacı ile kurulmuştur. Temel görevimiz; üniversitemizdeki bilimsel çalışmalar sırasında ortaya çıkan yeni ürün veya yöntemlerin patentlenebilirlik ve ticarileştirilebilirlik değerlendirmesini gerçekleştirmektir. Başta patent olmak üzere fikrî sınaî haklara ilişkin süreçte akademisyenlerimize rehberlik ediyoruz.

 

Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Modülünün Başlıca Görevleri

 

  • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne ait fikrî mülkiyet hakları portföyünü yönetir.

 

  • Buluş bildirim formlarını ön incelemeye tabii tutar, ve ön inceleme sonucu olumluysa patent ve faydalı model başvuru ve tescil süreçlerini yönetir.

 

  • Patent yenilik araştırması yapılması konusunda akademisyenlere ve sanayiye araştırma desteği sağlar ve rehberlik eder.

 

  • Buluşçulara patent başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuruların yapılması ve takibi konularında ve ayrıca bu süreçler için yararlanılabilecek mevcut hibe ve desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olur.

 

  • Fikrî haklar ve süreçleri konusunda akademisyenlerin ve sanayi çalışanlarının teknik bilgi seviyelerini arttırmak için eğitimler ve konferanslar düzenler.

 

Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Modülü Sorumlusu

Akademik Uzman Ayşegül Nalbantoğlu

Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı

aysegul.nalbantoglu@ikc.edu.tr

Tel: +90 (232) 329 35 35

Dahili: 1078

 

 

 

 

 

Menüyü Kapat